Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η Bergmann Kord αντιλαμβάνεται την αξία του ανθρώπινου δυναμικού, ως ένα από τα κύρια στοιχεία της επιτυχίας της. Οι άνθρωποι της διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία για να συμβουλεύσουν και να υποστηρίξουν αποτελεσματικά, όλους εκείνους που αντιμετωπίζουν προσωρινά ή μόνιμα θέματα απώλειας ή αραίωσης των μαλλιών τους.

Από την πρώτη στιγμή, θα ακούσουν προσεκτικά τις ανάγκες του ενδιαφερομένου και θα προτείνουν την κατάλληλη λύση, με βάση την εμπειρία τους. Στη συνέχεια, θα παράσχουν συνεχή καθοδήγηση για την επίτευξη ενός αποτελέσματος, που ανταποκρίνεται στις επιθυμίες του και θα βοηθήσουν στη φροντίδα των νέων μαλλιών στην καθημερινότητα του, προκειμένου να διατηρούνται φυσικά και υγιή. Όλοι οι άνθρωποι, μας διαθέτουν υψηλό βαθμό εκπαίδευσης και δεξιοτήτων, καθώς και κατανόηση της κάθε περίπτωσης, γνωρίζοντας άριστα όλα τα τεχνικά θέματα που έχουν να διαχειριστούν.

Οι ομάδες της Bergmann Kord αποτελούνται, από έμπειρους συμβούλους, στυλίστες, κομμωτές και τεχνικούς εφαρμογών που έχουν ως βασικά χαρακτηριστικά:

  • Αυστηρό επαγγελματισμό
  • Ειλικρινές ανθρώπινο ενδιαφέρον
  • Ουσιαστική εξειδίκευση στο αντικείμενο,
  • Εχεμύθεια, ∆ιαρκής και τακτική εκπαίδευση,
  • VIP προσέγγιση.

Πάνω από όλα, οι άνθρωποι της Bergmann Kord είναι διαρκώς και ουσιαστικά δίπλα στον ασθενή-πελάτη, ενδιαφερόμενο ή φίλο, προσφέροντάς του κατανόηση, ανθρωπιά, θαλπωρή και γνήσιο ενδιαφέρον για το θέμα που αντιμετωπίζει.