Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Σκοπεύοντας να ενημερώσουμε σωστά για λύσεις που θα βοηθήσουν ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε θέματα απώλειας πέραν της μεταμόσχευσης μαλλιών,
δημιουργήσαμε τις σελίδες της Wigipedia.
Εφαρμόζοντας τις πλέον σύγχρονες τεχνικές συστημάτων μαλλιών, είμαστε δίπλα σε άντρες και γυναίκες που αντιμετωπίζουν διάφορα θέματα απώλειας μαλλιών.

Η Bergmann Kord δεσμεύεται:

  • Να συζητάει με κάθε ενδιαφερόμενο ξεχωριστά, με έμφαση στην προσωπική επαφή και φροντίδα, την εξατομικευμένη προσέγγιση και την απρόσκοπτη επικοινωνία.
  • Να ακολουθεί πιστά την ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, καθώς και τους κανόνες της δεοντολογίας.
  • Να παρακολουθεί συνεχώς τις τεχνολογικές εξελίξεις, να ενημερώνει, να εκπαιδεύει και να αξιολογεί το ανθρώπινο δυναμικό της.
  • Να εκσυγχρονίζει διαρκώς τον τεχνολογικό εξοπλισμό της.
  • Να βελτιώνει τις υπηρεσίες που προσφέρει με στόχο την διαρκή βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών.
  • Να προστατεύει τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα αυτών, τηρώντας τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων GDPR.
  • Να παρακολουθεί και να βελτιώνει διαρκώς το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.