Αρχείο για την κατηγορία:Uncategorized

COVID-19: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | "Εξ αντικειμένου" ο βασικός άξονας λειτουργίας μας στηρίζεται σε Πρωτόκολλα Ασφαλείας & Υγιεινής. Αναλυτικά τα Υγειονομικά Μέτρα που λαμβάνουμε για την Προστασία Όλων μας.

Περισσότερα