Υπηρεσίες Extension – Αφαίρεση

Υπηρεσίες Extension – Αφαίρεση

Εξίσου σημαντική εργασία για να διατηρηθεί η ποιότητα και η υγεία των μαλλιών στον χρόνο, είναι και η αφαίρεση των Extensions.

Όταν πραγματοποιείται η αφαίρεση τους πρέπει να είναι προσεκτική και σωστή η διαδικασία, ώστε να διατηρηθεί η υγεία του τριχωτού της κεφαλής και η ποιότητα του εκάστοτε τύπου Εxtension που τοποθετήσαμε.

Εκτός των περιπτώσεων που η τοποθέτηση τους είναι με κλίπς , οι υπόλοιπες διαδικασίες συνίσταται  να γίνονται από έμπειρο προσωπικό με τα κατάλληλα προϊόντα.

Στην  αφαίρεση της τρέσας έχουμε τις εξής εργασίες:

 • Την αφαίρεση της τρέσας από το τριχωτό της κεφαλής
 • Την φροντίδα της τρέσας καθ’ αυτού με πλύσιμο και καθάρισμα με ανάλογα προϊόντα.
 • Την περιποίηση του τριχωτού της κεφαλής όταν έχει τοποθετηθεί η τρέσα με microrings ή είναι ραφτή.

Στα Tape In η αφαίρεση τους γίνεται με τις εξής εργασίες:

 • Αφαίρεση των ταινιών όπου αυτό χρειάζεται.
 • Καθαρισμός του τριχωτού της κεφαλής και αφαίρεση υπολειμμάτων κόλλας από τα σημεία που είχαν τοποθετηθεί οι ταινίες.

Στα Extensions Κερατίνης η αφαίρεση τους γίνεται με τις εξής εργασίες:

 • Αφαίρεση της κάθε τούφας όπου χρειάζεται.
 • Καθαρισμός του τριχωτού της κεφαλής και αφαίρεση υπολειμμάτων κόλλας από τα σημεία που είχαν τοποθετηθεί οι τούφες κερατίνης.

Στην κατηγορία I-tip η συντήρηση τους γίνεται ως εξής:

Με micro rings:

 • Αφαίρεση της κάθε τούφας όπου χρειάζεται.
 • Απομάκρυνση του microring.

Mε το άκρο κερατίνης  του:

 • Αφαίρεση της κάθε τούφας όπου χρειάζεται.
 • Καθαρισμός του τριχωτού της κεφαλής και αφαίρεση υπολειμμάτων κόλλας από τα σημεία που είχαν τοποθετηθεί οι τούφες κερατίνης.

Στα ποστίς που περιλαμβάνει το ponytail η συντήρηση γίνεται με πολύ απλό τρόπο:

 • Αφαίρεση του Ponytail.
 • Περιποίηση του και πλύσιμο.
 • Προσεκτικό χτένισμα.